Har du innovationskompetencer?

Tip en ven  Tip en ven    Bookmark and Share

Innovation Champion måler de vigtigste innovationskompetencer hos den enkelte og kortlægger den personlige innovationsprofil. Metoden er udarbejdet med afsæt i den seneste internationale forskning i innovationskompetencer og organisatorisk innovation. Forskningen viser, at der ideelt skal fire innovationsmæssige arketyper til, for at et innovationssamarbejde skal have stor mulighed for succes:

  • Power Champion. Har den organisatoriske magt til at få innovationen til at ske og til at overvinde de barrierer der er for nytænkning, tildele ressourcer og motivere, har det strategiske overblik og kan prioritere innovationsprojekter, samt kommunikere innovationskulturen over for medarbejdere og omverden.
  • Knowledge Champion. Har den vidensmæssige ballast og ofte teknologiske indsigt, som er nødvendig for at arbejde med ideerne og projekterne, som kan indhente viden, evaluere og teste løsninger, og opbygge ekspertise omkring de emner, innovationen handler om.
  • Process Champion. Har den organisatoriske og diplomatiske indsigt til at bringe de rigtige mennesker sammen, kan koble Power Champion med Knowledge Champion, besidder karisma og sociale kompetencer, har typisk et stærkt netværk i organisationen og besidder en betydelig uformel magt.
  • Relationship Champion. Har stærke forbindelser ikke bare internt, men med eksterne eksperter, samarbejdspartnere og kunder, og kan mobilisere viden og ressourcer udefra, samt agere ambassadør for organisationen og overvinde forskelle i kultur og tænkning mellem parterne.

Deltagerne i Innovation Champion bliver målt på hvilken profil de er stærkest til, samt på en række generelle kompetencer og egenskaber, blandt andet initiativ og vedholdenhed, der er vigtige for at bidrage til innovation. Læs mere om hvordan det foregår her.

Alle deltagere modtager en fortrolig rapport med deres egen innovationsprofil, som de kan sammenligne med gennemsnittet for alle deltagere. Se mere om rapporten her.

Hvis du vil arbejde videre med dine egne innovationskompetencer kan du deltage i et kursus:

Innovation Agent

Heldagskursus i personlige innovationsfærdigheder - med afsæt i en analyse af din personlige innovationsprofil lærer du at 
  • vurdere dine personlige forudsætninger, udviklingsmuligheder og ressourcer i forhold til at realisere et nyt projekt eller en forretningside
  • hvordan man sammensætter et Innovation Dream Team 
  • bruge innovationsværktøjer, som kan hjælpe dig med at få ideer, teste dem og virkeliggøre dem
  • få indblik i forudsætningerne for vellykkede innovationsprocesser på en arbejdsplads
  • hvordan de bedste i erhvervslivet nytænker sig til succes
  • teste dine færdigheder på et konkret projekt
Kontakt Innovation Champion for flere oplysninger.
 

Innovation Champion  |  Nørregade 7 B  |  DK-1165 - København K  |  : +45 70 25 01 26  |  E-mail: info@innovationchampion.dk © Innovation Champion 2009 | Design & CMS: WebVizion